Πριν 15 χρόνια – Εφημερίδα «Το Ευπάλιο» / Σεπτέμβριος 2007: Απόλλων Ευπαλίου – Υπάρχει ταλέντο, αλλά χρειάζεται δουλειά